40χρόνια παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Εκτενής σειρά προϊόντων για χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες και προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, που εξασφαλίζουν τις σύγχρονες ανάγκες για ασφαλή προϊόντα που προορίζονται για την εγχώρια κατανάλωση και τις εξαγωγές.

 

Από τη θεωρία στην πράξη